+47 930 07 405 grace@graceadelaide.no

Om Grace Adelaide

Grace Adelaide

Traumeterapeut

Min drivkraft er å jobbe med deg som våger og VIL endring gjennom intensjonsmetoden og fagfeltet IoPT, eller noen av de andre kraftfulle metodene jeg tilbyr.

Min drivkraft er når du og jeg har de dype og oppklarende samtalene, enten det er i terapirommet, på telefon eller Skype. Når vi utforsker hva som ligger i ditt ubevisste sinn og hindrer deg i å leve det livet du ønsker, og vi kommer til et sted der dine tanke- og handlemønstre blir endret, der du ser dine tema og din situasjon på en helt ny måte, da elsker jeg jobben min.

Videre drives jeg av når du, kanskje for første gang, virkelig klarer å føle, klarer å gi slipp og la tårene strømme, la raseriet komme ut, la sorgen flomme, ja da vet jeg at jeg gjør det jeg liker mest – jobbe med mennesker i dype endringsprosesser. Og når jeg ser de gnistrende øynene dine, når jeg hører klangen i stemmen din, når jeg ser du har rettet deg opp, går med hodet hevet og ser lyst på fremtiden, da vet jeg at vi har lykkes med et godt samarbeid for en lettere hverdag for deg.

Min erfaringsbakgrunn og ekspertise ligger i barndomstraumer -og krenkelser og vold i nære relasjoner, som gjør at jeg lettere kan sette meg inn i hvordan du har det, og kan møte og forstå deg i din situasjon, dypt og ektefølt.

Ved at jeg hele tiden jobber med min egen selvutvikling er jeg klar for å møte deg der du er, og for å gå din vei sammen med deg!

Jo mer jeg rommer av mitt eget – jo mer kan jeg romme deg!

Mine grupper er en fortrolig arena der du kan ta et skritt bak og til siden for gode skritt fremover. Vi gjør en indre reise for å klare å håndtere den ytre verden bedre, ved å se på og bearbeide hindringer som står i veien for god handling og utvikling.

Min praksis ligger på Frogner i Oslo der jeg gir individuell- og gruppebasert traumebehandling, og holder kurs og foredrag for små grupper.

Mer om meg

Jeg ble forfulgt, truet og trakassert i mange år som resulterte i at jeg måtte flytte til annen kant av landet da politi ikke kunne gi meg den beskyttelsen jeg trengte. I denne tiden ble jeg flere ganger intervjuet av nasjonal og internasjonal presse, samt at jeg hadde flere møter med statsråder i fra fire forskjellige departement, og også daværende justisminister Grete Faremo. Alt for å fremme de voldsutsattes stemme, og for å få til holdningsendring angående hvem som er voldsutsatt og hva som kan gjøres for dem. Jeg er stolt av å ha vært med på kunnskapsoppdatering på nasjonalt nivå og også å ha vært med på å endre lover og forskrifter.

Mange år med psykisk vold og traumatisk stress førte til en rekke symptomer og diagnoser, og ved å våge å se på og bearbeide årsakene for mine symptomer, utfordringer og emosjoner, kunne jeg finne tilbake til meg, den virkelige meg, bak frykten, skammen og de påklistra smilene.

På bakgrunn av min erfaringskompetanse, og dype kjennskap til voldens konsekvenser er jeg valgt inn i Kontaktforum for brukere av helse – og omsorgstjenester i Helse- og Omsorgsdepartementet og jeg er invitert til, og sitter, i forum for samarbeid mellom frivillige organisasjoner og nasjonale myndigheter i arbeidet mot vold i nære relasjoner i Justisdepartementet.

Har jeg klart det – klarer du det også!

NTF logo

Registrert Traumeterapeut IOPT Norsk Traumeterapeutforening

Kontakt meg / Book tid

Ønsker du å komme i kontakt med meg kan du ringe, sende e-post eller kontakte meg gjennom kontaktskjema.

Besøksadresse:
Herik Ibsens gate 28 (Inngang fra Huitfeldts gate),
0255 Oslo

Telefon

+47 930 07 405

E-post

grace@graceadelaide.no

Grace Adelaide AS © 2023

Personvernerklæring

Pin It on Pinterest

Share This