+47 930 07 405 grace@graceadelaide.no

Literatur for Iopt

Anbefalt literatur for Identitetsorientert Psykotraumeteori- og terapi

Noen bøker jeg bruker aktivt i undervisning, kurs og foredrag

Dr. Franz Rupperts:
– Forstå dine sår i sjelen
– Traume, frykt og kjærlighet
– Barndomstraumer
– Symbiose og autonomi

(Til salgs hos meg for kr 350,- per bok. Sendes fraktfritt i Norge ved kjøp av to eller flere bøker)

Se lengre ned på siden for omtale av bøkene.

 

Dr. Gabor Maté:
– In The Realm of Hungry Ghosts
– When the body says no

Kari Killén:
– Svik 1

Dr. Anna-Louise Kirkengen:
– Hvordan krenkede barn blir syke voksne

Forstå dine sår i sjelen

Franz Ruppert dokumenterer i denne boken sitt arbeid med flergenerasjonelt traumearbeid. Han viser hvordan hans egne teorier om traumer og tilknytning kan gi ny innsikt om årsaker til «sår i sjelen». Forfatteren beskriver hvordan traumatiske erfaringer og ubearbeidede følelser kan overføres fra generasjon til generasjon. Gjennom bearbeiding blir det mulig å ta styring over eget liv.

Ruppert mener symptomer er en beskyttelsesmekanisme for å glemme vanskelige, traumatiske hendelser og følelser. Først ved å kombinere traumeteori, tilknytningsteori og flergenerasjonelt traumearbeid finner man årsakene til symptomer, og kan finne varige løsninger.

Boken selges hos meg for kr 350,-

Symbiose og autonomi

En utforskning av hva som beveger seg i det innerste av menneskets sjel, hva som gjør den frisk, hva som gjør den syk og hvordan en slik innsikt kan overføres til et effektivt psykoterapeutisk arbeid.

FRANZ RUPPERT er dr. psykolog og professor i psykologi på Universitet for anvendt vitenskap i München. I tillegg har han egen praksis som psykotraumeterapeut og holder seminar i mange land i og utenfor Europa. Dette er den fjerde boken hans som er oversatt til norsk. Hans prosjekt med å utvikle en flergenerasjonell psykotraumatologi startet i 2002, og har resultert i syv bøker på tysk. Hans terapeutiske metode Intensjonskonstellasjoner er i mellomtiden blitt en selvstendig traumeterapeutisk metode.

Boken handler kort fortalt om følgene Den viser også hva som kan gjøres av foreldre, terapeuter og hjelpeapparatet.

Dr. Franz Ruppert redegjør i denne boken grundig for hva som skjer når et barn ikke får dekket sine symbiotiske behov for kjærlighet, trygghet, å være ønsket, å få god hudkontakt, å bli sett, hørt og forstått blir forstyrret eller ikke møtt, og om hvorfor ikke alle foreldre klarer dekke disse grunnleggende og livsviktige behovene hos sine barn. Han ser på hvordan dette fører til traumatisering av egen identitet og egen fri vilje, og på hvordan skadene kan bearbeides gjennom god psykotraumeterapi.

Dr. Franz Ruppert er professor i psykologi og underviser på universitetet for anvendt forskning i München, i tillegg er han en internasjonalt etterspurt foredrags- og kursholder. Hans egenutviklede Identitetsorienterte psykotraumeteori- og terapi vinner stadig større terreng over hele verden.

Boken selges hos meg for kr 350,-

Traume, Frykt og kjærlighet

Franz Ruppert er dr. psykolog og professor i psykologi ved Universitet for anvendt vitenskap i München. Han driver også egen praksis som psykotraumeterapeut. Han underviser på Hellinger Instituttet i Norge og holder seminarer om psykotraumatologi  og -terapi i mange land både i og utenfor Europa.

Marta Thorsheim er terapeut og uttaler om boken:
Dette er dr. Franz Rupperts femte bok i serien om konstellasjoner og traumer. Forfatterens egenutviklede konstellasjonsmetode «Intensjonskonstellasjoner» beskrives både teoretisk og gjennom tallrike personifiserte eksempler.

Hans arbeider er basert på to teoretiske rammeverk og én praktisk metode.
– Teorien om individuelle og flergenerasjonelle traumer.
– Tilknytningsteorien
– Metoden intensjonskonstellasjoner

Han forklarer hvordan psyken ved traumatisering fragmenteres i tre deler:
Overlevelsesdelen, den traumatiserte delen og den sunne delen

Han forklarer også hvordan følelser og symptomer kan henge sammen med overlevelsesdelens forsøk på å undertrykke minner og følelser fra traumatiske hendelser, både selvopplevde og arvede. Gjennom konstellasjoner er det mulig å komme i kontakt med de underliggende følelsene og med virkeligheten slik den var. Da blir de uforklarlige og forvirrende symptomene også forståelige og meningsfulle.

Forfatteren gir her et grundig bidrag for å forstå konsekvensene av traumatisering både i mors liv, ved fødselen, i tidlig barndom og som voksne.

Boken selges hos meg for kr 350,-

Barndomstraumer 2015

Franz Ruppert er dr. psykolog og professor i psykologi på Universitetet for anvendt vitenskap i München. I tillegg har han egen praksis som Psykotraumeterapeut og holder seminarer i mange land i og utenfor Europa. Dette er den fjerde boken hans som er oversatt til norsk.

Hans prosjekt med å utvikle en flergenerasjonell psykotraumatologi startet i 2002, og har resultert i syv bøker på tysk. Hans terapeutiske metode Resonansprosess med intensjonssetning er i dag en selvstendig traumeterapeutisk metode.

I denne boken setter han søkelyset på de tidligste livserfaringene, og på det faktum at når vi fødes, har vi allerede levd omtrent ni måneder. At ufødte er sansende, følende og gjenkjennende vesener, er ikke like allment kjent, ellers ville vi nok forholdt oss annerledes til dette gryende livet.

Det ufødte og små barn opplever, preger dem gjennom hele tilværelsen. Gode og kjærlige erfaringer legger grunnlaget for en stabil personlighet. Men erfaringer som er stressende eller traumatiserende, kan føre til livslang negativ preging.

Rupperts hovedkonsept her er kjærlighetstraumet, som inkluderer den tidlige tiden i livet vårt. Her fremhever han at psykoterapien må omfavne både eget levd liv helt fra unnfangelsen, sammen med de erfaringene våre foreldre og besteforeldre hadde, også da inkludert den tidligste fasen av livet.

Hans medforfattere deler raust av sine egne terapeutiske erfaringer og viser hvordan både implisitte minner fra førspråklig tid og arvede følelser kan komme frem i lyset og integreres gjennom det terapeutiske arbeidet med metoden Resonansprosess med intensjonssetning.

Medforfattere i denne boken er: Marta Thorsheim, Dagmar Strauss, Alice Schiltze-Kraft, Cordula Shulte, Annemarie Denk, Petra Lardschneider, Gabriele Hoppe, Christina Freund, Doris Brombach, Andrea Stoffers, Brigit Assel, Vivian Brougthon, Margriet Wentink og Manuela Specht.

Boken selges hos meg for kr 350,-

Kontakt meg / Book tid

Ønsker du å komme i kontakt med meg kan du ringe, sende e-post eller kontakte meg gjennom kontaktskjema.

Besøksadresse:
Herik Ibsens gate 28 (Inngang fra Huitfeldts gate),
0255 Oslo

Telefon

+47 930 07 405

E-post

grace@graceadelaide.no

Grace Adelaide AS © 2022

Personvernerklæring

Pin It on Pinterest

Share This