+47 930 07 405 grace@graceadelaide.no

Identitetsorientert Psykotraumeteori- og terapi

Tror du at du har glemt store deler av livet ditt fra unnfangelse og frem til i dag? Du har ikke glemt det, du klarer bare ikke å få frem minnene på egen hånd.

Føler du at du har mistet deg selv? At du er utenfor deg selv eller at du egentlig ikke vet hvem du er, og hva du vil? Kanskje føler du at du ikke kjenner din egen identitet utover det at du er barn av -, foreldre til – , søster, bror, partner, kollega osv.

Hva er IoPT?

Selvutvikling og traumeterapi med IOPT som metode er en dyp, lett begripelig og håndterbar psykoterapeutisk metode for å oppnå indre endringsprosesser der målet er å bli styrket, finne sin identitet, elske seg selv og bli selvstyrt/autonom fri fra usunne symbiotiske inviklinger.

Ved å jobbe med IOPT som metode i identitetsutvikling og terapi kan du bli kjent med deg selv og den personen du egentlig er.

Fag og metode er bygget på Prof. Dr. Franz Rupperts IOPT Identitetsorientert psykotraumeteori- og terapi. 

 
Intensjonsmetoden lar deg bearbeide ubevisste og undertrykte egenopplevde og generasjonsoverførte vonde heldelser og traumer, så de blir en ressurs for deg istedet for en motstand og hindring til god livsutfoldelse.

Din intensjon = Dine mål

Hovedfokus ligger alltid på dine mål og din intensjon for fremtiden.
Vi ser på din historie for å finne årsaken til hverdagens utfordringer

Intensjonen kan være å styrke egen vilje, bli uavhengig, klare å skille mellom egne og overtatte følelser, oppnå seksuell selvbestemmelse, klare å ta ansvar for seg selv, bli stabil, oppleve egenkjærlighet, klare å sette grenser, kanalisere aggresjon der den hører hjemme, få god nattesøvn, og også å se på og bearbeide diverse fysiske og psykiske symptomer.

Resonansprosess kan brukes til de fleste av livets utfordringer. Være seg problemer i forhold barn/foreldre, skilsmisser/samlivsbrudd og sorg, angst, uro og depresjoner. Avhengighet/rusproblematikk, sinne, konsentrasjonsproblemer, overgrep, følelser av skyld og skam, og å følelsen av å ikke strekke til og komme seg videre i livet.

Intensjonen din kan være å:

 • Styrke egen vilje
 • Bli uavhengig
 • Klare å skille mellom egne og overtatte følelser
 • Oppnå seksuell selvbestemmelse
 • Klare å ta ansvar for deg selv
 • Bli stabil i følelseslivet
 • Oppleve egenkjærlighet og elske seg selv
 • Ha gode relasjoner
 • Spore årsaken til ditt høye/lave blodtrykk
 • Klare å sette grenser
 • Kanalisere aggresjon der den hører hjemme
 • Ha god nattesøvn
 • Utfordringer med vekten
 • Spore årsaken til, og bearbeide frykt og tungsinn
 • Bearbeide/ behandle traumer bak fysiske og psykiske traumer

IOPT kan brukes til de fleste av livets utfordringer:

 • Være seg problemer i forhold barn/foreldre
 • Skilsmisser og samlivsbrudd
 • Sorg, angst, uro og depresjoner
 • Avhengighet- og rusproblematikk
 • Sinne
 • Utbrenthet
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Overgrep av forskjellig art
 • Følelser av skyld og skam
 • Å ikke komme videre i livet
 • Følelse av å ikke strekke til
 • Personlighetsforstyrrelser

Dette er en enkel og kraftfull metode, og er sannsynligvis den mest voksende terapi- og selvutviklingsformen i verden i dag.

Hvordan foregår IoPT?

Resonansprosess iOPT gruppe:

Du som skal ha prosess, kalles for klient. De som sitter rundt er resonansgivere/representanter/observatører.

Alle som er tilstede er med i prosessen og bli berørt på en eller annen måte, og ofte har flere av gruppedeltakerne samme tema i sin historie.

Du som klienten har en intensjon eller mål med terapien. Det kan være en setning som beskriver et kort- eller langsiktig mål, en setning, et spørsmål, et utsagn eller noen enkeltstående ord du vil utforske. Det kan også være en illustrasjon/tegning som av en eller annen grunn har festet seg i sinnet ditt. Du kan også ha samme intensjon flere ganger, enkelte jobber med samme setning over flere måneder da det viser seg at det er flere lag som trenger å avdekkes. Det kan være lag av egenopplevde og generasjonsoverførte traumer og vonde ubearbeidede hendelser som har ført til flere uhensiktsmessige mestringsstrategier i hverdagen.

Når du har din intensjon klar, skrives den på en tavle, og så hvert ord på Post-it lapper som limes på små skilt som gis til resonansgivere/deltakere i gruppen. Prosessen starter når du er klar, og resonansgiverne starter sin prosess ”på gulvet”.

Resonansgiverne er med å speile dine indre dynamikker så de blir tydelige for oss, og vi kan starte prosessen med å bearbeide hendelser, følelser og mestringsstrategier.

Som terapeut, har jeg hele tiden IOPT-teorier med meg når jobber og leder deg gjennom prosessen.

Representantene endrer noen ganger karakter som viser dynamikker som du som klient kan kjenne igjen som f.eks mor eller far. Dette ser ut til å skje for at tema skal bli belyst så klart som mulig, og det viser seg ofte at følelser og fornemmelser er overtatt fra generasjoner før oss.

Dersom det er vanskelig for deg som klient å forstå hva som skjer på gulvet, forklarer jeg underveis hva jeg ser, og hvilke dynamikker jeg observerer. Du kjenner på om dette resonnerer i deg, eller om det ikke kjennes riktig i det hele tatt.

Ved å jobbe så dypt settes endringsprosesser i gang. Disse kan noen ganger være kraftige de første dagene etter en resonansprosess og etter hvert roer

Resonansprosess iOPT Individuelt:

foregår på samme måte som i gruppe bare at du som klient eller jeg som terapeut går i resonans med din intensjon. Du legger ut markører, skilt med ord, og vi sammen utforsker vi hvilke dynamikker eller hendelser som ligger bak de forskjellige ordene.

Intensjonsmetoden IOPT er vanskelig å forklare (MÅ PRØVES), men en forklaring er at vi blir styrt av speilnevroner.

* Se traumeteorier for å lese mer om dette.

Kontakt meg / Book tid

Ønsker du å komme i kontakt med meg kan du ringe, sende e-post eller kontakte meg gjennom kontaktskjema.

Besøksadresse:
Herik Ibsens gate 28 (Inngang fra Huitfeldts gate),
0255 Oslo

Telefon

+47 930 07 405

E-post

grace@graceadelaide.no

Grace Adelaide AS © 2023

Personvernerklæring

Pin It on Pinterest

Share This